Latest

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

Tweet หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else ในภาษา python จะแตกต่างภาษาอื่นในตระกูล c โดยการใช้ if else นั้นจะอยู่ในลักษณะ block หรือจัดรูปย่อหน้า อีกทั้งการใช้ else if ยังใช้ elif แทนอีกด้วย ซึ่งการใช้ if else นั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการจัด block และย่อหน้านั้นเอง
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0 ใน version 1.8 จะมีการเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาคือการแสดง เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) เรียงตามวัน ซึ่งจะแสดง ชื่อย่อหลักทรัพย์และวันทีเรียงลงมา เปิดกดเปิดดูจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการซื้อขาย เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ของหุ้นตัวนั้น Tags: android app, app ดูหุ้น, app หาหุ้น, กรองหุ้นปันผล, ดูหุ้น ผ่านมือถือ, ดูห้นในมือถือ,
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.7.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.7.0 ใน version นี้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด ข้อมูลหุ้นโดยจะมีการแสดงข้อมูลด้านราคาหุ้น โดยใช้ราคาปิด ณ สิ้นวัน เท่าที่ app นี้จะมีข้อมูลอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้อมูลราคา ต่ำสุด , เฉลี่ย, ต่ำสุด ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 1 ปีย้อนหลัง 45 วันย้อนหลัง 5
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดี Tags: android app, app ดูหุ้น, app หาหุ้น, กรองหุ้นปันผล, ดูหุ้น ipo ผ่านมือถือ,
Read More

หัดเขียน Python การวนลูป For

Tweet หัดเขียน Python การวนลูป For ภาษา python นั้นเป็นภาษาในตระกูล C แต่การใช้ for loop แตกต่างกับภาษาอื่นที่อยู่ในตระกูล C เหมือนกัน ตัวอย่าง for loop ทั่วไปก็อยู่ในรูปแบบ for(int i = 0; i < n; i++){} Tags:
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5 version 1.5.5 จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจัดอันดับเมื่อเปิดดูรายละเอียดหุ้น จะเป็นหน้ารายละเอียดหุ้นแบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ใน version 1.5.0 Tags: android app, app ดูหุ้น, app หาหุ้น, กรองหุ้นปันผล, ดูหุ้น ipo ผ่านมือถือ, ดูห้นในมือถือ, ราคาหุ้น, หุ้น ipo
Read More

เขียน Android: การใช้วาด Chart ด้วย MPAndroidChart

Tweet เขียน Android: การใช้วาด Chart ด้วย MPAndroidChart ในการแสดงข้อมูลบ้างครั้งในรูปแบบ Chart หรือว่ากราฟก็จะสามารถอธิบายได้ง่ายกว่า และหาใน application android นั้นก็จะมี library ที่ช่วยสร้างกราฟ แผนภูมิทางคณิตศาสตร์ต่างๆ วันนี้ผมเลยมาแนะนำการใช้งาน MPAndroidChart ในการสร้าง Chart เบื้องต้นอย่างง่ายๆกันครับ Tags: android, android สร้างกราฟ, MPAndroidChart, สอน
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวัน
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.4.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.4.0 ในเวอร์ชั่น 1.4 นี้ได้ทำการเพิ่มข้อมูลทางการเงินย้อนหลังของหุ้นที่เป็นข้อมูลรายปี ซึ่งจะมีค่าต่างๆดังนี้ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่คิดเป็น % กำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin ที่คิดเป็น % กำไรสุทธิ หรือ Net Margin Tags: android app, app ดูหุ้น, app
Read More

Android การใช้งาน Retrofit HTTP client สำหรับ Android และ Java

Tweet Android การใช้งาน Retrofit HTTP client สำหรับ Android และ Java Retrofit เป็น Library อีกตัวที่น่าสนใจสำหรับในการใช้เป็น HTTP Client ไว้ให้ app android ของเราสามารถดึงและใส่ข้อมูลผ่าน api ที่เป็น web service หรือ restful api ได้
Read More