Tweet แนวคิดและการสร้าง Prefab ไว้ใช้งานใน Unity Game Engine Prefab หากแปลความหมายแล้วมันก็แปลว่า สำเร็จรูป ซึ่งใน Unity ก็คือ Game Object ที่มีคุณสมบัติที่เราสร้างไว้เป็นต้นแบบแล้วเอาไปใช้ได้ทันที และเมื่อแก้ไขต้นแบบตัวสำเร็จรูปที่เราเอาไปใช้ในฉากแต่ละฉากในเกมส์ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย หากใครคิดไม่ออก ก็ตัวร้ายในเกมส์นั้นแหละครับ เราสร้างต้นแบบ prefab ขึ้นมา 1 อันแล้วก็ลากไปใน scene ได้เลยเหมือนเป็นกองทัพโคลนเลยที่เดียว นอกจากนี้เรายังสามารถใช้