Category: HTML

เริ่มต้น Sencha Touch 2 ในการพัฒนา Web Mobile app โดย HTML5

Tweet เริ่มต้น Sencha Touch 2 ในการพัฒนา Web Mobile app โดย HTML5 ในปัจจุบันนั้นปฎิเสธไม่ได้ว่า app บน smart phone หรือมือถือสมัยรวมไปถึงอุปกรณ์ mobile นั้นได้รับความนิยมมาก แต่ในการพัฒนาบนหลาย platform ของแต่ละอุปกรณ์นั้นยังลำบากอยู่ วิธีที่เป็นอีก 1 ทางเลือกคือการใช้ html5 ในการพัฒนาเพื่อเป็นในรูปแบบของ web
Read More

เริ่มกับ Google Map อย่างง่ายด้วยการสร้าง marker

Tweet สมัยนี้การเดินทางหรือข้อมูลบน internet เกี่ยวกับสถานทีหรือแผนการเดินทางส่วนใหญ่แล้วจะใช้โปรแกรมยอดนิยมอย่าง Google Map นั้นเองวันนี้จะมาแสดงตัวอย่างการสร้าง marker บน google map ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่ไม่ได้มีการใช้ google map api อะไรเลย โดยเราจะดึงค่าพิกัดลัดติจูดกับลองติจูดจาก php โดยผ่าน javascript ในลักษณะการดึงและรับส่งข้อมูลแบบ ajax นั้นเอง โดยตัวอย่างนี้จะประกอบด้วยไฟล์ 2 ไฟล์คือไฟล์ html ที่ภายในประกอบด้วย
Read More

แนะนำ html5 game engine

Tweet ตอนนี้ html 5 เป็นที่นิยมมากซึ่ง html 5 ที่ใช้ทำเว็บไซต์ก็มากอีกอย่างก็หนึ่งก็คือ เกมส์ html 5 เริ่มเป็นที่นิยมในการพัฒนาเกมส์ก็มาก ซึ่งผมก็ลองทำดูลองศึกษาดูก็เจอ html5 game engine ตัวหนึ่ง melonJS ซึ่งมันจะมีการใช้ javascript แบบ oop และใช้ javascript เพื่อใช้ความสามารถของ html5 อีกทั้งยังสามารถรองรับ tiled
Read More

เล่นไฟล์เสียงด้วย HTML5 และ Jquery ตอนที่ 2

Tweet ต่อจากบทความก่อนหน้านี้ เล่นไฟล์เสียงด้วย HTML5 และ Jquery ตอนที่ 1 คราวนี้เราจะมาใช้ความสามารถของ Jquery เพื่อเล่นเสียงและควบคุมการเปิดปิดเสียง เริ่มต้นเราก็ก็อปปี้ไฟล์ index.html มาเป็นไฟล์ใหม่โดยผมจะตั้งชื่อว่า indexjquery.html เพื่อที่เราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ tag html 5 กับ jquery ว่า แตกต่างกันอย่างไร เรามาดูโค้ดกันเลยครับตอนแรกเราก็ต้องทำการสร้าง link 2 ลิงค์ให้มี id
Read More

เล่นไฟล์เสียงด้วย HTML5 และ Jquery ตอนที่ 1

Tweet หากพูดถึง HTML แล้ว ณ ตอนนี้คงเป็น เวอร์ชั่นที่ 5 แล้วหรือ HTML 5 นั้นเอง ซึ่งใน HTML 5 นี้สามารถเล่นไฟล์เสียงได้แล้วโดยไฟล์เสียงนี้แค่ใช้ tag 1 ใน HTML เท่านั้น เหมือนกับรูปภาพ เหมือน HTML 5 รองรับไฟล์เสียงแล้ว เราก็ใช้ความสามารถของ Jquery
Read More

หัดเขียน html เบื้องต้น

Tweet หัดเขียน html เบื้องต้น ภาษา html เป็นภาษาพื้นฐานในการสร้างเว็บไซด์ ซึ่งในการเขียนภาษา html นั้นมีหลักสำคัญอยู่ในการเขียนก็คือ ภาษา html แบ่งออกเป็น head และ body ซึ่งจะต้องอยู่ใน tag <html></html> เอาเป็นว่าไปดูตัวอย่างเพื่อความ Tags: HTML, ภาษา html, หัดทำเว็บ, หัดเขียน html
Read More

HTML (Hypertext Markup Language)

Tweet HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเตอร์เน็ต(Internet) ใน ลักษณะของเว็บเพจซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งรูปทรงกราฟฟิก Tags: HTML, Internet, Web Browser, เว็บไซต์
Read More