Category: Install

โปรแกรม Appserv โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องเป็น Server

Tweet ตอนนี้ขอพักเรื่อง java network programming ไว้ก่อนนะครับค่อยเขียนใหม่วันหลังตอนนี้อยากให้รู้จัก appserv ซึ่งเป็นการจำลองให้เครื่องเราทำงานเป็น web server ซึ่งมีขั้นตอนการลงดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโปรแกรม win32 อันนี้จะหมายถึง สามารถติดตั้งได้กับระบบ windows ที่เป็น 32 บิต ขึ้นไป ซึ่งคิดว่าทุก ๆ คนคงลงได้หมดค่ะ เพราะตั้งแต่วันโดวน์ 98 หรือสูงกว่า ก็เป็นแบบ 32
Read More