Category: php

Laravel การใช้งาน Database Migration เบื้องต้น

Tweet Laravel การใช้งาน Database Migration เบื้องต้น ใน framework laravel นั้นในส่วนของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้นจะมี feature Database Migration เพื่อเป็น script ในการสร้างฐานข้อมูลและกำหนดโครงการของ web application ที่เราสร้างขึ้น และยังสามารถ seeder ข้อมูลในส่วนของ master data เบื้องต้นได้อีกด้วย ขั้นแรกเราก็ทำต่อจาก Project ก่อนหน้าที่ผ่านมา
Read More

Laravel การใช้งาน Routes เบื้องต้น

Tweet Laravel  การใช้งาน Routes เบื้องต้น Laravel เป็น php framework แบบ mvc ซึ่งจุดเด่นของ laravel ในการใช้งานแบบ mvc นั้นก็คือการทำ routing url เพื่อทำการออกแบบและจัดการรับส่งข้อมูลของ web application โดยเราสามารถกำหนดและเขียน routes ได้โดยเขียนในไฟล์ที่อยู่ใน directory app ไฟล์ชื่อว่า routes.php โดยผมจะทำต่อจาก
Read More

เริ่มต้นติดตั้ง Laravel PHP Framework ด้วย Composer

Tweet เริ่มต้นติดตั้ง Laravel PHP Framework ด้วย Composer หลังจากที่ผมเขียน php โดยใช้ Framework ที่ชื่อว่า CodeIgniter ไปสักพักก็พบว่าเมื่อ website หรือ web application ที่มีการทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะมีงานที่ต้องทำซ้ำๆทุกครั้งไปคือต้องมานั่งสร้างไฟล์ controller ที่ต้องทำงาน เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลใน Database และยังต้องสร้างไฟล์ view เพิ่มขึ้น จนวันหนึ่งเมื่อ php
Read More

Library Google Map ทีใช้กับ CodeIgniter

Tweet Library Google Map ทีใช้กับ CodeIgniter หากผู้ถึง library javascript ที่นิยมเกี่ยวกับการแสดงแผนที่แล้วนั้นคงนึกถึง google map แต่ทว่ามันต้องใช้ javascript เพื่อเรียกใช้งานแสดงผล แต่ตำแหน่งสถานที่ต่างนั้นกับเก็บอยู่ใน Datatabase ซึ่งจะใช้ภาษาพวก server side ในการดึงข้อมูล ทำให้ต้องมีการแปลงข้อมูลไปมาระหว่าง 2 ภาษาที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีใช้งาน CodeIgniter กับ Libarary
Read More

เขียน PHP CodeIgniter Framework การใช้ Class BenchMark

Tweet เขียน PHP CodeIgniter Framework การใช้ Class BenchMark เวลาเราพัฒนา web site หรือ web application นั้นบางครั้งเราก็ต้องการทดสอบความเร็วในการทำงาน หรือจำนวนหน่วยความจำที่เราใช้ และเจ้า CodeIgniter นั้นก็มี class ที่มีมาให้สำหรับทำการทดสอบ benchmark ไว้ให้แล้ว โดยการใช้งานนั้นก็ไม่ได้ยากอะไร เรามาดูกันดีกว่าว่าใช้กันยังไง เริ่มแรกผมทำการสร้าง class Controller
Read More

การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 4 การใช้ autoload เพื่อเรียกใช้งานคลาส

Tweet ในบทความนี้เรามาตอนกันว่าด้วยในกรณีที่ถ้าสมมุติใน 1 ไฟล์เว็บเพจนั้นมีการเรียกใช้งาน class และสร้าง object ของ class ที่แตกต่างกัน เราก็ต้องทำการ include หรือ require กันเป็นชื่อไฟล์หลายๆบรรทัดตามแต่จำนวนไฟล์คลาส ที่เราใช้งาน เริ่มแรกเพื่อความเข้าใจก็ให้ทำต่อจากตัวอย่างในครั้งก่อน การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 3 การสร้าง constructor  ให้ทำการสร้างคลาสขึ้นมาอีกคลาส 1 ชื่อว่า
Read More

การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 3 การสร้าง constructor

Tweet การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 3 การสร้าง constructor เรามาตอนจากครั้งก่อน การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 2 ผมแนะนำให้ดาวโหลดโค้ดจากครั้งก่อนด้วยนะครับ เพราะผมจะทำต่อจากครั้งก่อนโดย ครั้งนี้จะเป็นการสร้าง construtor ของ class ซึ่งในหลักการของ OOP นั้นการมี constructor นั้นก็เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้ object
Read More

การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 2

Tweet การเขียน PHP แบบ OOP ตอนที่ 2 ในตอนที่แล้ว ภาษา PHP: การเขียนแบบ OOP ตอนที่ 1   เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง class และ object เบื้องต้นในครั้งนี้จะพูดถึง การสร้าง method get กับ set โดยเริ่มจากโค้ดจากตอนที่แล้วโดยเปลี่ยนโค้ดดังนี้ <? class Student{
Read More

ภาษา PHP: การเขียนแบบ OOP ตอนที่ 1

Tweet ภาษา PHP: การเขียนแบบ OOP ตอนที่ 1 ในสมัยนี้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ OOP นั้นมีประโยชน์มากและเป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับการพัฒนาโปรแกรมในสมัยนี้ เพราะมันสามารถออกแบบมารองรับการทำงานที่สลับสับซ้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถ reusable code ได้ทำให้การพัฒนาโค้ดได้เร็วขึ้น และในภาษา PHP นั้นก็สามารถรองรับการเขียนโค้ดในรูปแบบ OOP ได้แล้ว โดยวันนี้จะเป็นการเขียนบทความเกี่ยวกับการเขียน PHP ในรูปแบบ OOP เบื้องต้น โดยมีเนื้อหาในตอนที่ 1 ดังนี้ การสร้าง
Read More

CodeIgniter การลบ index.php และการใช้งาน URI Routing

Tweet ในการใช้ CodeIgniter Framework php ในการพัฒนาเว็บนั้นหากไม่มีการ config เพิ่มเติมนั้นมันจะมีการใช้ index.php ใน url ที่เรียกใช้ controller หากใช้งานเป็น web application ทั่วไปมันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่หากทำเป็นเว็บไซด์แล้วมันจะมีปัญหาส่งผลต่อกการ index url ของ google หรือการทำ SEO นั้นเองโดยขั้นตอนการเอา index.php ออกมีขั้นตอนดังนี้ โดยเริ่มแรกนั้นผมจะโดย CodeIgniter
Read More