Latest

โปรแกรมแรกของฉันด้วยภาษา C

Tweet หลังจากที่เราหา complier หรือ? IDE มาลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ดูในบทความ IDE สำหรับพัฒนาภาษาซี ได้ในเว็บนี้นะครับ Tags: IDE, printf, ภาษา C, โปรแกรมแรก
Read More

IDE ที่ง่ายต่อการพัฒนาภาษา C

Tweet เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C โดยทั่วไป แล้วการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือในการ แก้ไขซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ในการคอมไพล์ซอร์สโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปรันได้ จริง อย่างไรก็ตามมีเครื่องหมายหลายตัวที่ได้รวบรวมเครื่องมือทั้งสองเอาไว้ และเราจะเรียกเครื่องมือ แบบรวมนี้ว่า IDE (Integrated Development Environments) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในการใช้ IDE ที่แนะนำคือ C-Free Tags:
Read More

HTML (Hypertext Markup Language)

Tweet HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเตอร์เน็ต(Internet) ใน ลักษณะของเว็บเพจซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งรูปทรงกราฟฟิก Tags: HTML, Internet, Web Browser, เว็บไซต์
Read More

Perl ใน Unix และ Dos

Tweet ปัจจุบัน Perl ไม่ได้จำกัดตัวเองให้รันอยู่แค่ใน Unix อย่างเดียวเท่านั้นได้พัฒนาให้รันในระบบปฏิบัติการอื่น เช่น มี Perl เวอร์ชันที่เรียกกันว่า Win32 ?สำหรับรันในระบบปฏิบัติการ Window หรือ Dos ที่เราคุ้นเคยกัน Tags: Dos, Perl, Unix, Window
Read More

ภาษา Perl

Tweet Perl ไม่ใช่ภาษาที่ใหม่นัก แต่สาเหตุที่เพิ่งรู้จักและได้รับความนิยมก็เพราะกระแสของอินเตอร์เน็ต ด้วยความง่ายที่เป็นสคริปต์ที่ไม่ต้องมีการคอมไพล์ก่อนการรัน Perl จึงเป็นที่นิยมเขียนเป็น CGI โดยมีพลังความสามารถที่จะมาเขียนเป็นสคริปต์ใช้งานหลายง่ายได้พอๆกับ C ที่เดียว Tags: Perl, สคริปต์, อินเตอร์เน็ต
Read More

ภาษา C ตอนที่4

Tweet C จะไปยังเป้าหมายที่ไหน (Whither C ?) เมื่อปี ค.ศ. 1980 C ภาษาที่นำไปใช้ยังโลกมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) ของระบบ UNIX แต่ในขณะนี้ C สามารถนำไปใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe ) ภาษา C มีความมั่งคงและประสิทธิภาพสูง ภาษา C ช่วยให้ผู้อื่นใช้งานได้ง่าย Tags: C#, ภาษาC,
Read More

ภาษาซี ตอนที่3

Tweet พลังอำนาจและความยืดหยุ่น (Power and Flexibility) C? มีพลังอำนาจและมีความยืดหยุ่นมาก สำหรับตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการ UNIX จะเขียนด้วยภาษา C ทำให้ใช้งานได้ดีมากและมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีคอมไพเลอร์ (complier) และตัวแปรภาษาที่ละคำสั่ง หรืออินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ต่างๆมากมาย No tags for this post.
Read More

ภาษาซี ตอนที่2

Tweet ออกแบบคุณลักษณะต่างๆ(Design Feature) C เป็นภาษาสมัยใหม่ได้รวมคุณลักษณะต่างๆ ของการควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้สามารถวางแผนเขียนโค้ดจากบนลงล่าง, โปรแกรมโครงสร้าง, และมีลักษณะเป็นโมดูลาร์ (modular) ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากและโปรแกรมทำความเข้าใจง่าย No tags for this post.
Read More

ภาษาซี(ตอนที่1)

Tweet ภาษาซี(ตอนที่1) C มาจากที่ไหน Dennis Ritchie ของแลบเบล (Bell Labs) ได้สร้างภาษาซี ในปี ค.ศ. 1972 ขณะที่เขาและ Ken Thompson ทำงานออกแบบระบบปฏิบัติการ UNIX No tags for this post.
Read More