Latest

หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element

Tweet หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element ในการอ้าง index หรือ element ในภาษา python นั้นมีความผิดแตกต่างกับภาษาอื่นมากพอสมควร ใน python ไม่ว่าจะเป็น array , list, tuple ชนิดข้อมูลที่เป็นชุดเรียกต่อกันจะใช้การอ้างอิง index และการตัด Slicing แบบเดียวกันคือใช้
Read More

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

Tweet หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While loop while เป็นการทำงานแบบทำซ้ำเกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมต้องมี แต่ใน python นั้นยังคงเป็น style แบบ block เหมือนเดิม แต่ที่แปลกและเข้าท่าดีคือการที่ while loop สามารถมี else ได้เอาไว้ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าลูป เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีเลยละ ที่นี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งาน while loop ในภาษา python
Read More

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

Tweet หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else ในภาษา python จะแตกต่างภาษาอื่นในตระกูล c โดยการใช้ if else นั้นจะอยู่ในลักษณะ block หรือจัดรูปย่อหน้า อีกทั้งการใช้ else if ยังใช้ elif แทนอีกด้วย ซึ่งการใช้ if else นั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการจัด block และย่อหน้านั้นเอง
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0 ใน version 1.8 จะมีการเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาคือการแสดง เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) เรียงตามวัน ซึ่งจะแสดง ชื่อย่อหลักทรัพย์และวันทีเรียงลงมา เปิดกดเปิดดูจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการซื้อขาย เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ของหุ้นตัวนั้น Tags: android app, app ดูหุ้น, app หาหุ้น, กรองหุ้นปันผล, ดูหุ้น ผ่านมือถือ, ดูห้นในมือถือ,
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.7.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.7.0 ใน version นี้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด ข้อมูลหุ้นโดยจะมีการแสดงข้อมูลด้านราคาหุ้น โดยใช้ราคาปิด ณ สิ้นวัน เท่าที่ app นี้จะมีข้อมูลอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้อมูลราคา ต่ำสุด , เฉลี่ย, ต่ำสุด ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 1 ปีย้อนหลัง 45 วันย้อนหลัง 5
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดี Tags: android app, app ดูหุ้น, app หาหุ้น, กรองหุ้นปันผล, ดูหุ้น ipo ผ่านมือถือ,
Read More

หัดเขียน Python การวนลูป For

Tweet หัดเขียน Python การวนลูป For ภาษา python นั้นเป็นภาษาในตระกูล C แต่การใช้ for loop แตกต่างกับภาษาอื่นที่อยู่ในตระกูล C เหมือนกัน ตัวอย่าง for loop ทั่วไปก็อยู่ในรูปแบบ for(int i = 0; i < n; i++){} Tags:
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5 version 1.5.5 จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจัดอันดับเมื่อเปิดดูรายละเอียดหุ้น จะเป็นหน้ารายละเอียดหุ้นแบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ใน version 1.5.0 Tags: android app, app ดูหุ้น, app หาหุ้น, กรองหุ้นปันผล, ดูหุ้น ipo ผ่านมือถือ, ดูห้นในมือถือ, ราคาหุ้น, หุ้น ipo
Read More

เขียน Android: การใช้วาด Chart ด้วย MPAndroidChart

Tweet เขียน Android: การใช้วาด Chart ด้วย MPAndroidChart ในการแสดงข้อมูลบ้างครั้งในรูปแบบ Chart หรือว่ากราฟก็จะสามารถอธิบายได้ง่ายกว่า และหาใน application android นั้นก็จะมี library ที่ช่วยสร้างกราฟ แผนภูมิทางคณิตศาสตร์ต่างๆ วันนี้ผมเลยมาแนะนำการใช้งาน MPAndroidChart ในการสร้าง Chart เบื้องต้นอย่างง่ายๆกันครับ Tags: android, android สร้างกราฟ, MPAndroidChart, สอน
Read More

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

Tweet ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวัน
Read More