Latest

VB 2008 ตัวอย่าง Floating – Point Math

Tweet ขั้นตอนต่างๆก็เริ่มเหมือนทุกๆๆครั้งตามนี้ 1. สร้าง Windows Forms Application ใน project ของ ?Visual Studio 2008 โดยตั้งชื่อว่า Floating Point Math . หลังจากนั้นทำการสร้างปุ่ม โดยตั้งชื่อว่า btnFloatMath โดยกำหนดใน property name และ text กำหนดเป็น Double
Read More

ตัวดำเนินการทางคณิตพื้นฐานของ VB

Tweet เรามาหัดใช้ตัวดำเนินการทางคณิตพื้นฐานโดยหัดเขียนตามขั้นตอนนี้ครับ 1. สร้าง project ใหม่ ใน Visual Studio 2008 โดยเลือก File New Project จาก Menu. ในหน้าต่าง new project ให้เลือก Windows Form Application จากนั้นก็ตั้งชื่อว่า Integer Math แล้วก็เลือก OK
Read More

เริ่มหัดเขียน vb 2008

Tweet เรามาหัดเขียน vb 2008 กันบ้างดีกว่าก็มีขั้นตอนดังนี้ โดยที่เครื่องต้องติดตั้ง vb 2008 แล้วนะครับ 1. สร้าง project ใหม่ใน Visual Studio 2008 โดยเลือกที่ File New Project ที่ menu bar จากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก Windows Forms Application แล้วตั้งชื่อว่า
Read More

โปรแกรม Appserv โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องเป็น Server

Tweet ตอนนี้ขอพักเรื่อง java network programming ไว้ก่อนนะครับค่อยเขียนใหม่วันหลังตอนนี้อยากให้รู้จัก appserv ซึ่งเป็นการจำลองให้เครื่องเราทำงานเป็น web server ซึ่งมีขั้นตอนการลงดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโปรแกรม win32 อันนี้จะหมายถึง สามารถติดตั้งได้กับระบบ windows ที่เป็น 32 บิต ขึ้นไป ซึ่งคิดว่าทุก ๆ คนคงลงได้หมดค่ะ เพราะตั้งแต่วันโดวน์ 98 หรือสูงกว่า ก็เป็นแบบ 32
Read More

โปรแกรมจาวา UDPEchoClient

Tweet หลังจากที่เขียนโปรแกรมจาวา Server UDP ที่ให้บริการตอบกลับข้อความแล้วต่อไปจะเขียนโปรแกรมฝั่ง client เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับโปรแกรม Server ซึ่งขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมจาวามีดังนี้ 1. สร้าง object DatagramSocket มันก็คล้ายกับโปรแกรม server ที่ต้องมี DatagramSocket ที่ค่อยเอาไว้รับและส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Datagram ใช้คำสั่งโค้ดคือ Tags: JAVA, network programming, socket, UDPEchoClient, จาวา, ภาษาจาวา,
Read More

โปรแกรมจาวา UDPEchoServer

Tweet ต่อไปจะเป็นตัวอย่างโปรแกรม UDP ที่เขียนด้วยภาษาจาวาซึ่งจะทำหน้าที่เป็น server โดยที่จะรับข้อความจาก client และตอบกลับไปยัง client ซึ่งโปรแกรมจะมีความแตกต่างกับโปรแกรมแบบ TCP ในโปรแกรมนี้จะต้องมีการดักจับความผิดพลาดคือ IOException ใน main แทนด้วย SocketException Tags: network programming, udp, จาวา, ภาษาจาวา, โปรแกรมจาวา
Read More

Datagram (UDP) Sockets

Tweet UDP แตกต่างจาก TCP/IP , datagram sockets เป็นแบบ connectionless. นั้นหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่าง client กับ server ไม่สนใจระยะเวลาการตอบโต้ ซึ่ง datagram packet จะส่งยังเดียวไม่สนใจว่าได้รับหรือไม่ UDP จะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า TCP แต่มันไม่น่าเชื่อถือในการส่งและรับข้อมูล Tags: ip, JAVA, network, socket, tcp,
Read More

Java TCPEchoClient

Tweet ในบทความตอนที่แล้วเกี่ยวกับ TCPEchoServer ซึ่งจะแสดงข้อความตอบกลับมาเมื่อเราเข้าใช้บริการผ่านทาง telnet ในตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมฝั่ง client ที่จะทำหน้าที่คุยกับโปรแกรมฝั่ง server ของตอนที่แล้ว ซึ่งขั้นตอนของฝ่าย client ก็ไม่มีอะไรมาก ขั้นแรกก็ทำการสร้าง socket ไปยัง server และ port ของ server โดยที่นี้มีการประกาศตัวแปร Tags: JAVA, java.net, network programming, จาวา,
Read More

Java Echo Server

Tweet Java Echo Server เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ server จะรับข้อความจาก client และทำการเก็บและนับข้อความ หลังจากนั้นจะตอบข้อความกลับ โดยที่จะรับและแสดงข้อความตอบกลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะพิมพ์ข้อความว่า protocol for this service is “***CLOSE***” ถึงจะทำการปิดการเชื่อมต่อ ในโปรแกรมนี้อาจมีข้อผิดพลาดในการรับและส่งข้อความดังนั้นจึงต้องมี try catch IOException เพื่อทำงานในกรณีที่ผิดพลาดหลังจากนั้นก็จะต้องมี final เพื่อที่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องปิดการเชื่อมต่อหลังทำงานเสร็จสิ้นเพื่อที่ จะได้ไม่ค้างการเชื่อมต่อไว้ ซึ่งในการเชื่อมต่อระหว่าง
Read More

Java TCP Sockets

Tweet การสร้างลิงค์ติดต่อสื่อสารแบบ TCP/IP ที่เป็น sockets เป็นการเชื่อมต่อแบบ connection-orientated ซึ่งนั้นก็หมายความว่าการสนทนาระหว่างเครื่อง client กับ server จะทำการเชื่อมต่อตลอดเวลาที่สนทนานอกเสียจากมันจะเสีย ซึ่งการสนทนากันหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง client กับ server นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของ protocol ซึ่งจะการกำหนดลักษณะการทำงานนั้น ทำให้สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานของ server ได้ 5ขั้นตอน ดังนี้ Tags: ip, java network
Read More