Latest

เขียนโปรแกรม Java หาไอพีของเครื่องตัวเอง

Tweet ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้จะเป็นการใช้ method ของ Class InetAddress ที่ชื่อว่า getLocalHost() ซึ่งต้องทำการ import java.net.*; เข้ามาด้วยโดยที่หลังจากเรียกใช้แล้วจะคืนค่าเป็น address ip ของเราสามารถทำการโดยแสดงผลได้เลยโดยใช้ System.out.println ได้เลยแต่อย่าลืม try catch ด้วยนะครับ โดยใช้ Exeption ที่มีชื่อว่า UnknowHostException เพื่อไม่มี host ดังกล่าว โค้ดโปรแกรม
Read More

เริ่มต้นเขียน Java network Programming ด้วย Class InetAddress

Tweet Class หนึ่งใน java.net ที่ชื่อว่า InetAddress ซึ่งสามารถจัดการ Internet addresses ทั้ง host names และ IP addresses. โดยใช้ Static method ที่มีชื่อว่า getByName ซึ่ง class จะไปถาม DNS (Domain Name System) ว่ามี
Read More

UDP

Tweet Internet applications ส่วนใหญ่ใช้ ?TCP แต่ก็มีข้อเสียเพราะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ TCP นั้นทำให้เสียเวลาและประสิทธิภาพไป ซึ่งส่วนใหญ่จะสูญเสียไปกลับการยืนยันความถูกต้องและการส่งข้อมูลใหม่ทำให้ TCP มีความช้า มี applications มากมายต้องการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมากที่ไม่ต้องการยืนยันความถูกต้องจึงทำให้ถ้าใช้ TCP จะทำให้เกิดการช้าในการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมาก ซึ่งบาง application นั้นที่ให้บริการผ่าน TCP ที่ทำงานช้าแต่ถูกต้องไม่ได้ เช่น application จำพวก การส่งเสียงและวิดีโอเป็นต้น หรือการให้บริการพวก streaming ต่างๆเพราะถ้าให้บริการผ่าน
Read More

TCP (Transmission Control Protocol)

Tweet ในโดยรวมของ modern computer networks internet จะมี ?packet-switched นั้นหมายความว่าความระหว่าง คอมพิวเตอร์บน Internet จะถูกแบ่งเป็น blocks ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า packets ซึ่ง packet จะถูกส่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกัน IP จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่ง packet เหล่านี้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดกำหนดขึ้นในสมัยสงครามเย็นระหว่าง American กับสหภาพโซเวียต โดยมันถูกออกแบมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าถูกข้าศึกทำลายจุดใดจุดหนึ่ง จุดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ IP
Read More

Internet และ IP Addresses

Tweet internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad
Read More

Ports และ Sockets

Tweet พวกมันเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่อง network และการสื่อสาร ?สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำ 2 คำนี้ในการเขียนโปรแกรมทาง network มันก็เปรียบเสมือนองค์ประกอบของ hardware อย่างไรก็ตามมันใช้ติดต่อกับ hardware ในคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย Port และ sockets เองก็ไม่ใช่ hardware แต่มันเป็นนามประธรรมของ programmer ในการสร้าง link การสื่อสาร Tags: link, network programmer, port,
Read More

Clients, Servers และ Peers

Tweet Software network ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ client และ servers ซึ่ง client ,servers จะเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนี้ Tags: client, network, p2p, peer, server
Read More

คุณลักษณะของภาษา C

Tweet C เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมทั่วไป Dennis Ritchie ได้คิดค้นภาษา ?C ในปี 1970 ที่ห้องแลปของ AT&T Bell ใน Murray Hill, New Jersey, เพื่อที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix และโปรแกรม ?utilities เพื่อให้ยึดติดกับhardware platforms น้อยที่สุด. ซึ่งคุณลักษณะของภาษาซีนั้นมีนั้นนี้ Tags: 1970, C#,
Read More

OOP Concept

Tweet อะไรคือ Object? object เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของ software . objects ใน Software จะถูกใช้บ่อยมากเพราะมักจะนำไปเปรียบเทียบกับ object ในโลกแห่งความเป็นจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวันของคุณ ในบทเรียนนี้จะมีการแสดงการกำหนด พฤติกรรมของ objects และการเสนอ concept ในการโฆษณาและการจัดการกับมัน Tags: .class, JAVA, objects, oop, software, ภาษา java, ภาษาจาวา
Read More

Run Program โดยใช้ command prompt

Tweet ให้ทำงานใน directory เดิม หลังจากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter java HelloWorldApp ผลลัพธ์จะแสดงดังรูป โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า “Hello World!” บนหน้าจอ สำเร็จโปรแกรมของคุณสามารถทำงานได้แล้ว Tags: cmd, command prompt, Hello World, JAVA, ภาษา java, ภาษาจาวา
Read More